TOPLUMA KATKI

Atık yönetim problemleri ve enerji ihtiyacına çözümler üretmeyi hedefleyen firmamız daha temiz üretim ve geri kazanımı mümkün olan atıkların değerlendirilmesini hedefleyerek daha temiz bir çevre sağlamayı amaçlamaktadır.

İSG POLİTİKAMIZ

Tuzla Deri OSB Geri Dönüşüm AŞ. ve çalışanları olarak, faaliyetlerimizin tüm aşamalarını  “Önce Sağlıklı Yaşam Hakkına Saygı “ilkesiyle emniyetli ve sağlıklı bir çalışma ortamında gerçekleştirmeyi hedeflemekteyiz.

Bu doğrultuda;

 • Çalışmalarımızı OHSAS 18001 İSG Yönetim Sisteminin gerekliliklerini sağlayan sistematik bir biçimde kontrol altında tutmayı,
 • Çalışan katılımıyla etkin risk değerlendirme çalışmaları yapmayı, riskleri ortadan kaldırmayı, kaldırılamıyorsa en aza indirgemeyi,
 • İş kazaları ve meslek hastalıklarını önleyebilmek için gerekli tedbirler almayı, bu tedbirleri uygulamayı ve uygulatmayı,
 • İş Sağlığı ve Güvenliği konusundaki yasal mevzuatlara, ilgili standartlara ve şartlara riayet etmeyi,
 • İş Sağlığı ve Güvenliği Kültürünü yaşam tarzı haline getirmeyi,
 • İş Sağlığı ve Güvenliği Hedefleri belirlemeyi ve bu hedeflere ulaşmak için programlamayı, uygulamayı, değerlendirmeyi ve performansımızı sürekli iyileştirmeyi,
 • Gerekli bilgilendirme ve eğitimler yardımıyla çalışanlarımızın, hizmet aldığımız alt işveren/tedarikçi firma çalışanlarının, ziyaretçilerin ve diğer insanların sağlık ve güvenliklerini tehlikeye atmamayı temel görev olarak benimsetmeyi taahhüt ederiz.

KALİTE POLİTİKAMIZ

Tuzla Geri Dönüşüm A.Ş. ,  kullandığı güncel teknoloji , yüksek bilgi birikimi, deneyimli ve nitelikli çalışan kadrosu ve sahip olduğu üretim tecrübesiyle daha iyi bir hizmetin ve müşteri memnuniyetinin sürekliliğini benimsemiştir. Bunun yanı sıra ;

 • Hedeflerine ulaşmayı esas alarak takım ruhu içerisinde çalışmaları yürütmek,
 • Yenilikçi ve yaratıcı yaklaşımları desteklemek, çalışanlarımızın teknik ve davranışsal yetkinliklerini arttırmak ve performans artışını sağlamak,
 • Çalışanlarımızın sağlığını ve güvenliğini sağlayarak memnuniyetini artırmak amacıyla aktiviteler düzenleyerek eğitim ve bireysel gelişimini arttırmak,
 • Müşteri odaklı bir yönetim anlayışıyla hizmet sunumumuzu en üst düzeyde tutmak ve sürekliliğini sağlamak,
 • Faaliyetlerimizle ilgili olan tüm ulusal, uluslararası mevzuatı ve ilgili diğer şartları takip edip uygulanmasını sağlamayı taahhüt ederiz.